Dosen

Inilah Staf pengajar yang akan memberikan studi pelajaran dalam perkuliahan di program Studi PSDA

                                                                     DAFTAR NAMA TENAGA PENGAJAR
NO         NAMA                      NIP     NIDN     Bidang      Keahlian                    Email
 1  Prof. Dr. Ir. M. Zainuri, M.Sc  19610312 198403 1 003  3126103 Manajemen Sumberdaya Perikanan  zainborn@rocketmail.com
 2  Dr. Apri Arisandi, S.Pi, M.Si  19760412 200212 1 004 Budidaya Perairan  apri_unijoyo@yahoo.com
 3  Dr. Akhmad Farid, S.Pi, M.T  19800624 200604 1 005 Pengelolaan Sumberdaya Kelautan  farid_unijoyo@yahoo.com
 4  Dr. Ir. Raden Faridz, MP.  19610503 198803 1 001  Ilmu Pertanian  radenfaridz@trunojoyo.ac.id
 5 Prof Ir. Umi Purwandari, M.App.Sc, Ph.D Teknologi Pertanian umipurwandari@trunojoyo.ac.id
 6  Dr. Agr. Eko Setiawan, SP. M.Si.  19780315 200801 1 011  15037807  Bioscience  setiawan.eko78@gmail.com
 7  Dr. Ir. Slamet Subari, M.Si.  19631212 200112 1 001  12126305  Kebijakan dan Hukum Lingkungan  s_subari01@yahoo.co.id
 8  Andrie Kisroh Sunyigono., SP. MP., Ph.D.  19730413 200212 1 001  13047306  Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan  sunyigono@gmail.com
 9  Dr. Teti Sugiarti, SP. M.Si.  19700428 200112 2 001  28047005  Ekonomi Sumberdaya Alam dan Lingkungan  tetisugiarti@gmail.com
 10  Dr. Ir. Abdul Azis Jakfar, M.T. 19620302 198811 1 003 2036203  Teknologi Pertanian  azis.jakfar@trunojoyo.ac.id
 11  Dr. Rina Yulianti, S.H.,M.H., 19760715 200604 2 001  Ilmu Hukum rina.yulianti@trunojoyo.ac.id
12 Dr. Ir. Gita Pawana, M.Si 19640916 199202 1 001 Teknologi Pengolahan Limbah gitapawana@trunojoyo.ac.id
13 Dr. Zainul Hidayah, S.Pi., M.App.Sc 19800819 200212 1 001 0019088002 Pengelolaan Pesisir dan Lautan; Pengelolaan Ekowisata dan Wisata bahari zain.hidayah99@gmail.com
14 Dr. Banun Probowati, Sustainable Teknologi

Pin It on Pinterest